HOME日本珠算連盟名古屋支部 (会員専用)[管理]
2023年    10月   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 10/1 (日)名古屋珠算選手権大会
 10/5 (木)執行委員会
 10/22 (日)第229回日商検定試験・第139回段位認定試験
 10/24 (火)段位認定審査会
 10/26 (木)検定運営委員会
 10/29 (日)段位認定審査会

CGI-design